Lūdzu uzgaidiet...
 Seko mums:
     

  Terminu datubāze  


Normatīvie akti, kas reglamentē Latvijas valsts valodas lietošanu:

Likumi:

Ministru kabineta noteikumi:

 

Ministru kabineta instrukcijas:

Valsts pārvaldes iestāžu, kas ir saistītas ar valsts valodu, nolikumi:

Satversmes tiesas spriedumi saistībā ar valsts valodu

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi saistībā ar valsts valodu

Eiropas Savienības tiesas spriedumi saistībā ar valodu:

 

 


Valsts valodas centrs
Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 67331814, fakss: (+371) 67336038
Reģ. Nr. 90000463460
E-pasts: info@vvc.gov.lv
m