Telefons

 

Mobilo lietotni "Valodas draugs" uztur un administrē Valsts valodas centrs.

Lietotnes mērķis:

Lietotne sniedz iespēju sabiedrībai līdzdarboties centra darbībā, ērti un ātri nosūtot ziņojumu par iespējamu valsts valodas pārkāpumu vai, tieši pretēji, uzslavējot latviešu valodai draudzīgu uzņēmumu, preses izdevumu vai mājaslapu.

Lejupielāde: Lietotne pieejama jebkurai personai, kura izmanto mobilo ierīci ar Android (4.1 un jaunāku versiju) vai iOS (8.0 un jaunāku versiju) operētājsistēmu.

Lietošanas noteikumi

Lai autentificētos lietotnē, lietotājam ir jāizmanto viens no trim piedāvātajiem variantiem: GoogleFacebook vai Draugiem.lv konts. Autentifikācijas dati tiek saglabāti, lai tie nav atkārtoti jāievada līdz brīdim, kad lietotājs izrakstās no lietotnes.

Telefons

Lietotājam sadaļā "Jauns ziņojums" jāizvēlas ziņojuma veids: "Uzslava" vai "Pārkāpums". Lietotnē ziņojumam pievieno foto attēlu (līdz 10 MB) vai video (līdz 15 sekundēm) no mobilās ierīces galerijas vai ar mobilās ierīces kameru, nofotografējot/nofilmējot iespējamo pārkāpumu vai uzslavējamo objektu. Tiek aktivizētas lietotāja ierīcē izvēlētās pozicionēšanas metodes (GPS satelīts, mobilais interneta tīkls, Wi-Fi vai kāda cita tīkla pozicionēšanas metode), iegūstot ierīces atrašanās vietas datus, lai centra darbinieki saņemtu informāciju, kur atrodas ziņojumā minētais objekts. GPS koordinātas var arī atslēgt, ja tās nav nepieciešamas vai objekta atrašanās vieta ir cita (atzīmējiet "Neizmantot GPS" ziņojuma loga apakšdaļā). Ziņojuma tekstā lietotājam ir iespēja papildus norādīt būtisku informāciju, lai palīdzētu centra darbiniekiem izprast situāciju. Ja lietotājs ziņojumu vēlas nosūtīt vēlāk, ziņojumu iespējams saglabāt kā melnrakstu (meklēt sadaļā "Melnraksti").

Informācija par iespējamu pārkāpumu tiks izskatīta prioritāri, lai ziņotājs iespējami īsākā laikā saņemtu atbildi par lietas virzību.

Telefons

Pēc ziņojuma nosūtīšanas lietotājs aktuālos ziņojumus var apskatīt sadaļā "Mani ziņojumi". Tiklīdz centra darbinieki veiks kādas darbības ziņojuma izskatīšanas gaitā, lietotājs par tām tiks informēts. Ja ziņojums ir izskatīts un lieta atrisināta, sarakste par konkrēto ziņojumu tiks slēgta un ziņojuma statuss tiks mainīts uz "Atrisināts".

Centrs uzglabās ziņojuma informāciju tik ilgi, kamēr tiks sasniegts šī ziņojuma mērķis – izskatīt jautājumu pēc būtības. Datus nepieciešams uzglabāt tik ilgi, kamēr pastāv tiesisks pamatojums datu glabāšanai.

Centrs neizpauž lietotnes lietotāja ievadīto personisko informāciju trešajām personām.

Lietotnes lietotāja nosūtītos personas datus apstrādās Valsts valodas centrs (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010). Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

"Personas dati" nozīmē jebkuru identificējamu informāciju, kas attiecas uz lietotnes lietotāju vai kādu citu identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Lietotāja personas dati tiek izmantoti tikai, lai apstrādātu lietotāja atsūtītos ziņojumus. Lietotājs var tikt identificēts, lai nepieļautu krāpšanas gadījumus vai kādas citas nekorektas darbības lietotnē. Lietotāja ievadītā personiskā informācija lietotnē tiek pārsūtīta centram šifrētā veidā, izmantojot SSL (Secure Sockets Layer) protokola programmatūru.

Centrs informē, ka lietotnes lietotājs, ievācot informāciju par citu personu, kļūst par šīs personas datu pārzini. Pēc datu saņemšanas centrs izskata ziņojumā norādīto informāciju kā atbildīgā iestāde par valsts valodas lietojuma uzraudzību. Ja lietotājs dalās ar citas personas informāciju, nesaņemot šīs personas piekrišanu, un pēc šīs informācijas citu personu var identificēt, lietotājs pārkāpj Fizisko personu datu aizsardzības likumu un var tikt administratīvi sodīts. Lūdzam lietotāju, pirms dalīties sociālajos tīklos ar informāciju par citu personu, izvērtēt, vai cita persona pēc šiem datiem var tikt identificēta, un nepublicēt tādus citu personu datus, kā, piemēram, personas vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, darba vieta, personas fotogrāfija.

Centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas noteikumos, tiklīdz rodas tāda nepieciešamība. Iesakām lietotājam iepazīties ar noteikumiem atkārtoti, lai iepazītos ar veiktajām izmaiņām.