Advanced search
  Clear filters
  Found 3136 results
  MK noteikumi nr. 537 - Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, E
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 380 - Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un snie
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 890 - Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfon
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 165 - Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kval
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 289 - Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtī
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 571 - Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopie
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 991 - Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 535 - Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 293 - Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajā
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 630 - Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiro
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 547 - Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 308 - Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpoj
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 674 - Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un p
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 907 - Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sert
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 310 - Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 848 - Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietva
  Category
  Cabinet regulations