MK Noteikumi nr. 12 - Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanā
Category
Cabinet regulations