MK Noteikumi nr. 256 - Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm
Category
Cabinet regulations