MK Noteikumi nr. 311 - Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu,
Category
Cabinet regulations