MK Noteikumi nr. 322 - Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas
Category
Cabinet regulations