MK Noteikumi nr. 327 - Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāc
Category
Cabinet regulations