Māris Baltiņš

Māris Baltiņš

Direktors
maris.baltins [at] vvc.gov.lv

Dzimšanas datums un vieta: 1958. gada 5. augusts, Rīga

Pašreizējā darba vieta un amats: Valsts valodas centra direktors kopš 2009. gada 30. septembra

Izglītība:
1976 – 1982 studējis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē, beidzis ar izcilību
1982 – 1984 mācības Rīgas Medicīnas institūta klīniskajā ordinatūrā iekšķīgo slimību specialitātē
1985 – 1988 mācības Rīgas Medicīnas institūta aspirantūrā iekšķīgo slimību specialitātē
1993 – 1994 studijas Ženēvas Universitātes Sociālās un preventīvās medicīnas institūtā (Šveices valdības stipendija)

Zinātniskie grādi:
1989. gadā iegūts medicīnas zinātņu kandidāta grāds (1992. gadā tas nostrificēts kā Latvijas Republikas medicīnas doktora grāds – Dr. med.)
1995. gadā iegūts habilitēta medicīnas doktora grāds – Dr.habil. med.

Iepriekšējās darba vietas:
1988 – 1992 Rīgas Medicīnas institūta Centrālās zinātniski pētnieciskās laboratorijas pētnieks un vadošais pētnieks
1992 – 1998 Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docents
1992 – 1995 Latvijas Medicīnas akadēmijas prorektors zinātniskajā darbā
1998 – 2006 Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes valsts profesors sabiedrības veselības specialitātē
2004 – 2009 valsts aģentūras “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” direktors

Cita nozīmīga pieredze:

kopš 1984. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas medicīnas apakškomisijas loceklis
1989 – 1998 žurnāla “Latvijas Ārsts” medicīnas redaktors
kopš 1992. gada Starptautiskās slimību klasifikācijas un citu ar veselību saistīto klasifikāciju zinātniskais redaktors
kopš 2000. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis un medicīnas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs
2004 – 2011 un 2015 – 2019 Valsts valodas komisijas loceklis un “Valsts valodas komisijas rakstu” redkolēģijas loceklis
kopš 2004. gada Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centra valdes loceklis (kā Latvijas Republikas pārstāvis)
2008 – 2015 Rīgas Juridiskās augstskolas docētājs (2009. gadā ievēlēts par terminoloģijas profesoru), jurista lingvista maģistra studiju programmas vadītājs
kopš 2016. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs
2018 –  2021. gadam Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vadošais pētnieks

kopš 2018. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis

kopš 2022. gada Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks

kopš 2023. gada Rīgas Tehniskās universitātes Padomnieku konventa loceklis

Zinātniski darbi un publikācijas:
Vairāk nekā 200 zinātnisku rakstu par latviešu terminoloģijas attīstību un tās vēsturi, kā arī par medicīnu, sabiedrības veselību un augstskolu vēsturi, 9 grāmatu autors

Valodu prasme:
latviešu valoda – dzimtā valoda
franču, angļu, krievu un vācu – ļoti labi

Ģimenes stāvoklis:
Precējies, dēls un divas meitas