Valsts valodas centra direktors 2024. gada 15. janvārī apstiprināja Lībiešu valodas ekspertu komisijas nolikumu un Lībiešu valodas ekspertu komisiju, kuras mērķis ir nodrošināt Valsts valodas likumā, Latviešu vēsturisko zemju likumā un citos tiesību aktos un starptautiskajos dokumentos noteikto lībiešu valodas kā Latvijas pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību, attīstību un standartizāciju.