Valsts valodas centrs kā nomnieks nomā šādas biroja telpas:

Nomāto telpu adrese

Iznomātājs

Raiņa bulvāris 15, Rīga

SIA “Tiesu namu aģentūra”

Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”