Valsts valodas centrs kā nomnieks nomā šādas biroja telpas:

Nomāto telpu adrese Iznomātājs
Rīga, Raiņa bulvāris 15 SIA “Tiesu namu aģentūra”