Valsts valodas centrs kā nomnieks nomā šādas biroja telpas:

Nomāto telpu adrese Iznomātājs
Rīga, Eksporta iela 6 VAS "Valsts nekustamie īpašumi"