VVC pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma nodrošina:

  • Latvijas Republikas tiesību aktu (likumu, MK noteikumu) tulkojumus ES dalībvalstu valodās (galvenokārt angļu); 
  • starptautisko tiesību aktu (līgumu, konvenciju u.c.) tulkojumus latviešu valodā.

Atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajiem informatīvajiem ziņojumiem Ministru kabinets kopš 2006. gada atkārtoti deleģējis Tulkošanas un terminoloģijas centru (šobrīd – Valsts valodas centru) pienākumu nodrošināt līdz šim netulkoto valstij saistošo konvenciju un starptautisko līgumu tekstu tulkojumus latviešu valodā. Šis pienākums uzskatāms par vienu no VVC darbības prioritātēm. Pabeigtos un pārskatītos tulkojumus nosūta saskaņošanai ministrijām, lai nodrošinātu to publicēšanu valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā tiek veikti atbilstoši ministriju pieprasījumam un Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos apstiprinātajam tulkojamo dokumentu sarakstam.

Vēršam uzmanību, ka VVC veiktie Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā ir informatīvi. Juridiski saistoša ir tikai publikācija „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. ES tiesību aktus, kas pieņemti pēc 2004. gada 1. maija, tulko ES iestāžu tulkošanas dienesti.