Kas ir Valsts valodas centrs?

Valsts valodas centrs ir valsts iestāde Tieslietu ministrijas pārraudzībā.
Valsts valodas centra direktors ir Māris Baltiņš.


Ar ko nodarbojas Valsts valodas centrs?

Valsts valodas centrs rūpējas par valsts valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.
Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda.

Valsts valodas centram ir divi galvenie uzdevumi:

 1. uzdevums. Rūpēties, lai pareizi tiek lietota valsts valoda – latviešu valoda.
  Valsts valodas pārbaudes veic vecākie inspektori.
  Vecākie inspektori iet uz uzņēmumiem un valsts iestādēm, lai veiktu pārbaudes.
  Atnākot uz pārbaudi, inspektori uzrāda vecākā inspektora apliecību.
  Vecākais inspektors pārbauda dažādus latviešu valodas tekstus, tulkojumus uz precēm veikalos, uzņēmumu darbinieku latviešu valodas prasmes, kuras nepieciešamas darbā.
  Jebkurš var iesniegt Valsts valodas centrā sūdzību par Valsts valodas likuma pārkāpumu.
 2. uzdevums. Sadarboties ar citām valsts iestādēm un tulkot dažāda veida likumus un dokumentus gan latviešu valodā, gan citās Eiropas Savienības valstu valodās.  
  Tulkošanu veic tulkotāji, bet teksta pārskatīšanu veic redaktori.
  Terminologi uzrauga, lai vārdi ir tulkoti atbilstoši un lietoti tekstā loģiski.
  Mājaslapā ir redzami tulkotie likumi un dokumenti.


Kā iesniegt sūdzību vai jautāt par valsts valodu, vai tulkojumiem?

Valsts valodas centram var zvanīt uz telefonu +371 67331814.
Vēstules var sūtīt pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 15, Rīga LV-1050.
Vēstules var rakstīt datorā uz adresi pasts@vvc.gov.lv.

Kur atrodas Valsts valodas centrs?

Valsts valodas centra galvenais birojs atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 15, 4.stāvā.
Valsts valodas centra darbinieki strādā arī citās Latvijas pilsētās: Cēsīs, Alūksnē, Jēkabpilī, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī.
Vairāk informācijas šeit: vecāko inspektoru telefoni, adreses un e-pasti.

Kāds ir Valsts valodas centra darba laiks?

Valsts valodas centra darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no pulksten 8.15 līdz pulksten 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.15 līdz 15:45.