Dažādu metodisko un informatīvo materiālu izstrāde un publiskošana ir viens no nozīmīgākajiem Valsts valodas centra darbības virzieniem. Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Valsts valodas centra un bijušā Tulkošanas un terminoloģijas centra izdotajām publikācijām – rokasgrāmatām, vārdnīcām, pētījumiem, tulkojumiem, kā arī publikācijām, kas sagatavotas ar TTC speciālistu iesaisti (NATO militāro terminu vārdnīca).