Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas 
lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas 
kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu
valodas funkcionēšanu.

Vai vēlaties sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai?

Valsts valodas centra izveidotā „Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu.

Valsts valodas centrs aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus BRĪVPRĀTĪGOS SABIEDRISKOS PALĪGUS!

Ja Jūs labprāt strādātu ar cilvēkiem, esat pacietīgs/-a, kā arī Jūs saista darbs ar latviešu valodas jautājumiem, piesakieties un kļūstiet par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Galvenie pienākumi Jūsu dzīvesvietas reģionā būs:

 • konsultēt personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē;
 • palīdzēt izprast Valsts valodas likumu;
 • izskaidrot veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;
 • augstākā izglītība;
 • latviešu valoda – dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).

Mēs piedāvājam:

 • apmācības par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jautājumos un saskarsmes psiholoģijā;
 • kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;
 • pieredzējušu darbinieku atbalstu;
 • praktisku pieredzi jomas interesentiem.

Pieteikties ir vienkārši! Gaidīsim no Jums:

 1. parakstītu pieteikumu;
 2. dzīves gājumu jeb CV;
 3. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Pieteikšanās ir beztermiņa, tādēļ pieteikties pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu un CV elektroniski uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv vai iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas centram Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050.