Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 3153 rezultāti
  Methodology of Activity 1.1 "Monitoring of Forest Resources" of the National Forest Inventory
  Kategorija
  Citi
  National Programme for the Assessment and Management of Flood Risks 2008 - 2015
  Kategorija
  Citi
  Cabinet Regulation No. 1306 - Procedures For Planning of State Budget Resources for the Implementation of Programmes for Objective 3 of the European Union Structural Funds "European Territorial Cooper
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cab. Reg. No. 855 - Regulations Regarding the List of Assay Supervisory Authorities Authorised by and of Independent Assay Supervisory Authorities of the European Union Member States, Swiss Confederat
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 397 - Procedure by which a Record Included in the National Documentary Heritage may be Temporarily taken out of the Republic of Latvia, as well Security Copies of the Record sha
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 340 - Procedures by Which Officials with Special Service Ranks of the State Border Guard, State Police and State Fire-fighting and Rescue Service shall be sent for Participation
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 95 - Regulations Regarding Specimen of a Transfer Document for such Person who has been Granted Temporary Protection, the Procedures for the Issuance of the Transfer Document an
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 323 - Regulations Regarding General Requirements for Harmlessness, Quality and Labelling of Dietary Food, as well as Conformity Assessment of Dietary Food and Procedures for Cov
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 939 - Regulations Regarding the Procedures for the Issuance of a Special Authorisation (Licence) for the Commercial Handling of Weapons, Ammunition and Special Means and the Pro
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cab. Reg. No. 740 - Procedures for Reporting Regarding Irregularities Detected in the Implementation of the European Union Structural Funds and Cohesion Fund, Taking Decisions on Utilisation of the Fi
  Kategorija
  MK Noteikumi
  Cabinet Regulation No. 353 - Regulations Regarding the Rights and Duties of Tourism Operators, Tourism Agents and Clients, the Procedures for the Preparation and Implementation of a Package Tourism Se
  Kategorija
  MK Noteikumi
  MK Noteikumi nr. 974 - Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli
  Kategorija
  MK Noteikumi
  MK noteikumi Nr. 344 - Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabi
  Kategorija
  MK Noteikumi
  MK noteikumi nr. 537 - Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, E
  Kategorija
  MK Noteikumi
  MK Noteikumi nr. 890 - Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfon
  Kategorija
  MK Noteikumi
  MK Noteikumi nr. 289 - Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtī
  Kategorija
  MK Noteikumi