Publisko pakalpojumu izpildes rādītāji atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība".

Pakalpojumu pieteikumi 2018. gadā

Pakalpojuma pieteikuma kanāls

Izpildes kavējumi

Sudzību skaits par pakalpojumu

Pakalpojums

Pieteikumu skaits kopā

klātienē

telefoniski

pa pastu

elektroniski

Iesniegums Valsts valodas centram*

1707 (t.sk. 756 (Doclogix)

0

206 (t.sk.62 (Doclogix)

191 (Doclogix)

479 (Doclogix)

 

0

Ziņojums par valsts valodas lietojumu Valsts valodas centram, izmantojot mobilo lietotni "Valodas draugs"

577

0

0

0

577

0

0

Konsultācija par valsts valodas lietojuma regulējošo normatīvo aktu piemērošanu

129 (t.sk. 91 (Doclogix)

0

netiek reģistrētas

0

91 (Doclogix)

0

0

Sabiedrisko palīgu konsultācijas

406

nav datu

nav datu

nav datu

nav datu

0

0

Konsultācija par terminoloģiju vai Valsts valodas centra tulkojumiem

307

0

121

0

186

0

0

Izziņas sniegšana par valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu

2

2

0

0

0

0

0

Izziņas sniegšana par komersanta vai organizācijas nosaukuma atbilstību Valsts valodas likuma prasībām

0

 

 

 

 

0

0

Izziņas sniegšana par vietvārda pareizrakstību

0

 

 

 

 

0

0

Kopā

3128

 

 

 

 

 

 

*  No 2018.gada 1.jūnija dati tika apkopoti dokumentu pārvaldības sistēmā Doclogix, un nošķirti pieteikumu kanāli.