Publisko pakalpojumu izpildes rādītāji atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība".