endz

Šī gada 22. un 23. februārī notika LU Latviešu valodas institūta organizēta akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “Endzelīns. Valoda. Laiks.”

Šogad konference ir īpaša ar to, ka tiek svinēta akadēmiķa simtpiecdesmitgade, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā.

Piedaloties konferencē, akadēmiķa darbu godināja arī Valsts valodas centrs.

22. februārī LU Lielajā aulā Māris Baltiņš lasīja referātu “Profesora Jāņa Endzelīna terminoloģiskais mantojums un tā apzināšanas problēmas”.

23. februārī LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī terminoloģes Katrīna Erštiķe un Ieva Kraukle iepazīstināja konferences dalībniekus ar pētījumu “Angļu valodas metaforisko terminu atveidošanas paņēmieni”.

Uz referātu pamata tapušos un recenzentu pozitīvi novērtētos rakstus būs iespējams lasīt LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica, kas iekļauts Scopus datubāzē.