adreses

Saistībā ar vairāku ielu nosaukumu maiņu rodas jautājums: kā jaunās adreses tulkot svešvalodās?

Atbilde ir vienkārša: ne ielu nosaukumus, ne adreses netulko, bet gan svešvalodā norāda tāpat kā oriģinālvalodā (latviešu valodā), ar visām diakritiskajām zīmēm (garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm). Tas attiecas gan uz valsts nosaukumu Latvija, gan uz tās teritoriālā iedalījuma vienību (novadu un pagastu) un apdzīvotu vietu (pilsētu un ciemu) nosaukumiem, kurus atstāj nepārveidotus.

Vienīgais adreses elements, ko nepieciešamības gadījumā pieļaujams tulkot svešvalodā, ir nomenklatūrvārds iela (arī bulvāris, prospekts u. tml.) vai laukums (arī skvērs).