Valodas kontrole
EP debates

Valsts valodas centra ieskatā LTV lēmums pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām noturēt dalītas debates latviešu valodā un krievu valodā nav uzskatāms par redakcionālu lēmumu šī jēdziena tehniskajā izpratnē, bet par politisku lēmumu, kurš nonācis pretrunā ar Satversmē un Valsts valodas likumā noteikto valodu hierarhiju valstī. To pastarpināti apliecina izskanējušais fakts, ka debates latviešu valodā norisināsies trīs vakarus, bet krievu valodā – četrus. Jāatgādina, ka viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām ir latviešu valoda, nevis krievu valoda.

Mūsuprāt, skaidri jānošķir informatīvs ziņu raidījums no politiskām priekšvēlēšanu debatēm, kuru gadījumā svešvalodas kā diskusijas valodas noteikšana ierobežo un sašaurina valsts valodas lietojuma iespējas diskusijas dalībniekiem no dažādiem politiskiem spēkiem un papildus rada priekšstatu par krievu valodas prasmes pašsaprotamību Latvijas Republikā. Pieņemot šādu lēmumu, nav vērtēta ietekme uz valsts valodas politikas īstenošanu ilgtermiņā. Kā sabiedrības locekļi mēs nevaram būt vienisprātis ar aizbildināšanos ar redakcionālo lēmumu neatkarību, kas šķietami padara tos ārpus kritikas stāvošus. Uzskatām, ka iespējami citi risinājumi, kā informēt Latvijas sabiedrību bez divvalodības veicināšanas.