hamas

Šīs organizācijas nosaukums arābu valodā veidots kā akronīms no arakat al Muqāwamat al Islāmiyyah jeb "Islāmiskā pretošanās kustība".

Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūras konsultantiem un arābu valodas speciālistiem secināts, ka šis nosaukums latviski atveidojams pēc oriģinālvalodas izrunas – nelokāmā formā "Hamās", kas rakstāms pēdiņās.