autobuss

Valsts valodas centrs savas kompetences ietvaros sniedz skaidrojumu par priekšlikumu Rīgas sabiedriskā transporta 22. autobusa maršrutā "Abrenes iela–Lidosta" atskaņot pieturvietu nosaukumus ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā, kā arī šajā maršrutā izvietot informatīvos plakātus ar pieturvietu nosaukumiem gan latviešu, gan angļu valodā.

Pieturvietu nosaukumos galvenokārt ir ietverti ielu un objektu nosaukumi, piemēram, Centrālā stacija, Grēcinieku iela, 13. janvāra iela, Nacionālā bibliotēka, Priežkalni u. c.

Ņemot vērā to, ka latviešu valodas īpašvārdi, vietvārdi (t. sk. pieturu nosaukumi) angļu valodā rakstāmi atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām (saglabājot arī diakritiskās zīmes), "Rīgas satiksmes" iecere pieturvietu nosaukumus atveidot angļu valodā radītu divu valodu sajaukumu. Proti, angļu valodā tiktu tulkots tikai nomenklatūras vārds (piem., "iela" utt.), savukārt īpašvārds paliktu latviešu valodas formā, nemainot locījumu. Valsts valodas centra ieskatā šāds risinājums nav atbalstāms.