Valodas kontrole
informācija

Valsts valodas centrs sniedz skaidrojumu par valodu lietojumu valsts institūciju sūtītajās aicinājumu vēstulēs, ar kurām iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties pētījumā vai aptaujā.

Valsts valodas centrs skaidro, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums pieļauj līdztekus valsts valodai sniegt informāciju arī svešvalodā, tomēr jāievēro nosacījumi attiecībā uz informācijas pasniegšanas veidu un tās nokļūšanu līdz adresātam.

Saskaņā ar Valsts valodas likuma normām valsts un pašvaldību institūcijās gan lietvedībā un dokumentos, gan sabiedrības informēšanai paredzētā informācija, izņemot Ministra kabineta noteiktos gadījumos, sniedzama tikai valsts valodā.

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir vienlīdzīgas iespējas iepazīties ar Latvijas teritorijā saņemto informāciju valsts valodā. Valsts valodas likums neparedz, ka Latvijas iedzīvotājiem tiktu nosūtīta informācija svešvalodās bez viņu pieprasījuma.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 130 noteic, ka noteiktās situācijās līdztekus valsts valodai pieļaujams lietot svešvalodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī informācija ir saistīta ar: starptautisko tūrismu; starptautiskiem pasākumiem; drošības apsvērumiem; Eiropas Savienības brīvu preču apriti; epidēmijām vai bīstamām infekcijas slimībām; ieslodzījumu vietās ievietoto ārvalstu pilsoņu tiesībām un pienākumiem; ārkārtas situācijām.

Tādējādi saskaņā ar spēkā esošajām valsts valodas lietošanas normām valsts un pašvaldību institūcijām izsūtīt divvalodu vēstules par dalību pētījumā mājsaimniecībām vai konkrētiem indivīdiem ir aizliegts, un aicinājuma vai informatīvās vēstulēs lietojama vienīgi valsts valoda. Kaut gan Ministru kabineta noteikumos Nr. 130 norādīts, ka statistiskās, socioloģiskās un medicīniskās aptaujās ir pieļaujams svešvalodas lietojums, tas attiecināms vienīgi uz pašu informācijas ievākšanas brīdi (aptaujas anketas aizpildīšanu, sarunu ar intervētāju), nevis uz informatīviem materiāliem par aptaujas norisi.

Valsts valodas centrs aicina institūcijas rast iespējas pilnvērtīgi izmantot spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, sniedzot sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju.