Valodas kontrole

Valoda esam mēs paši! Tā ir mūsu valsts, gods, lepnums, cieņa un brīvība.

Valoda ne tikai raksturo valsti un nāciju, tā ir mūsu pasaule un ietekmēšanas līdzeklis. Valoda ir ne tikai vēsture, bet arī nākotne. Šajā laikā, kad viss tik strauji mainās, valoda ir mūsu balsts un stabilais kodols. Mūsu valsts valoda ir latviešu valoda. Par valodu ir jārūpējas, ne tikai to papildinot un pilnveidojot, bet arī kopjot, cienot un ievērojot literārās valodas normas.

Attieksme pret valsts valodu ir attieksme pret savu valsti. Aicinām jūs nepalikt vienaldzīgiem, bet pievienoties Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūtam, lai veicinātu latviešu valodas saglabāšanu, stiprināšanu un attīstību.

Kļūstot par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu, jūs sniegsiet iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu. Iesaistoties sabiedrības izglītošanā, uzlabosiet latviešu valodas kvalitāti publiskajā informācijā.