tm
Foto: Tieslietu ministrija

Šī gada 9. februārī Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš tikās ar Tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri, lai pārrunātu, kādas izmaiņas pandēmija ieviesusi iestādes darbā, kādi ir centra Valodas kontroles departamenta un Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta aktuālie mērķi un kā centrs pēdējos gados veidojis valsts valodas politiku.

Abas puses sarunā guva svarīgas atziņas par to, kā pandēmija, Ukrainas karš un padomju okupācijas seku likvidēšana ietekmējusi centra darbu, kā arī ieskicēja nākotnes vajadzības un darāmos darbus valodas kontrolē, likumprojektu izstrādē, tiesību aktu tulkošanā un valodas vides bagātināšanā reģionos, it sevišķi Latgalē un Lībiešu krastā.