Akcijas “Latvijas mediju valodas balva” mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumu vadītājus, kuri lieto kvalitatīvu latviešu valodu, kā arī periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda.

Akcija “Latvijas mediju valodas balva” ļauj medijiem, visai sabiedrībai, kā arī par valsts valodu atbildīgajām iestādēm celt latviešu valodas prestižu sabiedrībā un vairot apziņu, ka mūsu valsts valodas tīrība un kvalitāte ir mūsu pašu rokās, kā arī dod dzinuli katram no mums uzņemties atbildību valodas kopšanā.

Akcijā tiks noteikti ne vairāk kā trīs akcijas laureāti katrā no šādām kategorijām:

  1. laikraksti;
  2. žurnāli;
  3. interneta ziņu portāli;
  4. televīzijas raidījumu vadītāji;
  5. radio raidījumu vadītāji;
  6. audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma raidījumu vadītāji.

Akcijai dalībnieki var pieteikties paši, bet tos var ieteikt arī fiziskas un juridiskas personas, kas ir attiecīgā plašsaziņas līdzekļa lasītāji, skatītāji vai klausītāji. Akcijai var pieteikties no 2023. gada 15. oktobra līdz 2024. gada 14. janvārim. Norādām, ka dalība akcijā ir brīvprātīga.

Ja akcijas dalībnieks ir interneta ziņu portāls vai periodiskās preses izdevums, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Valsts valodas centram uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv vai pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050. Savukārt, ja dalībnieks ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījuma vadītājs, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei uz e-pastu konkursi@neplp.lv.