dmem

Akcija “Latvijas mediju valodas balva” ļauj medijiem, visai sabiedrībai, kā arī par latviešu valodu un valodas kvalitāti atbildīgajām iestādēm celt latviešu valodas prestižu sabiedrībā un vairot apziņu, ka latviešu valodas tīrība un kvalitāte ir mūsu pašu rokās. Akcijas “Latvijas mediju valodas balva” rīkotāji norāda, ka ir atvērts tās sadarbības memorands, līdz ar to tam aicināti pievienoties arī citi sadarbības partneri, lai akcija sasniegtu iespējami plašāku mērķauditoriju un vairotu pievienoto vērtību.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ilva Milzarāja atzinīgi vērtē akcijas sadarbības partneru iniciatīvu sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un komersantiem latviešu valodas saglabāšanā, lietošanā un popularizēšanā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, periodiskajā presē un interneta ziņu portālos:

“Latviešu valodas kvalitāte nav tikai atsevišķu iestāžu atbildība. Mūsu valodas tīrība un bagātība ir visas sabiedrības atbildība un kopīgs darbs katram savā jomā un visiem kopā dienu no dienas. Atbalstot šīs akcijas ideju un mērķus un pievienojoties memorandam, ir iespēja sniegt ieguldījumu ļoti vērtīgas tradīcijas iedzīvināšanā un latviešu valodas esības pamatu nostiprināšanā.”

Lai kļūtu par akcijas sadarbības partneri un pievienotos memorandam, interesenti ir aicināti vērsties Valsts valodas centrā, rakstot uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv, vai Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, rakstot uz e-pastu neplp@neplp.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai akcijas “Latvijas mediju valodas balva” sadarbības memorandā”.

Akcijas “Latvijas mediju valodas balva” mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumu vadītājus, kuri lieto kvalitatīvu latviešu valodu, kā arī periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda.

Akcijas rīkotāji atgādina, ka dalībnieki akcijai var pieteikties paši, bet tos var ieteikt arī fiziskas un juridiskas personas, kas ir attiecīgā plašsaziņas līdzekļa lasītāji, skatītāji vai klausītāji. Akcijai var pieteikties līdz 2024. gada 14. janvārim. Norādām, ka dalība akcijā ir brīvprātīga.

Akcijā tiks noteikti ne vairāk kā trīs akcijas laureāti katrā no šādām kategorijām:

  • laikraksti;
  • žurnāli;
  • interneta ziņu portāli;
  • televīzijas raidījumu vadītāji;
  • radio raidījumu vadītāji;
  • audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma raidījumu vadītāji.

Ja akcijas dalībnieks ir interneta ziņu portāls vai periodiskās preses izdevums, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Valsts valodas centram uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv vai pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050. Savukārt, ja dalībnieks ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījuma vadītājs, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei uz e-pastu konkursi@neplp.lv.

Akcijas “Latvijas mediju valodas balva” nolikums un sadarbības memorands pieejams Valsts valodas centra tīmekļvietnē https://www.vvc.gov.lv/lv un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē https://www.neplp.lv.