Valodas kontrole
Pastkastītes

Valsts valodas centram ir vairākkārt lūgts sniegt skaidrojumu, vai visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzimtās valodas ir pieļaujams nosūtīt paziņojumus saistībā ar vakcināciju pret Covid-19 arī krievu valodā.

Valsts valodas centrs skaidro, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums pieļauj informācijas sniegšanu gan valsts valodā, gan līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ievērojot nosacījumus attiecībā uz informācijas pasniegšanas veidu un tās nokļūšanu līdz adresātam.

Valsts valodas likuma 21. panta pirmais teikums noteic, ka valsts un pašvaldību iestāžu sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā, izņemot šā panta piektajā daļā noteiktos gadījumos. No šīs tiesību normas izriet, ka valsts un pašvaldību iestādes sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju līdztekus valsts valodai var sniegt arī svešvalodā tikai izņēmuma gadījumos.

Valsts valodas centrs norāda, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam, Latvijas teritorijā saņemot informāciju valsts valodā, ir nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iepazīties ar to. Valsts valodas likums neparedz, ka Latvijas iedzīvotājiem tiktu nosūtīta informācija svešvalodās bez viņu pieprasījuma.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 130 paredz, ka līdztekus valsts valodai var lietot svešvalodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī informācija ir saistīta ar epidēmijām vai bīstamām infekcijas slimībām un ārkārtas situācijām. Pēc privātpersonu lūguma šo informāciju var sniegt arī svešvalodā, un tas var būt brīvi darāms ģimenes ārstu praksēs, lielveikalos un citās brīvi pieejamās vietās.

Valsts valodas centrs jau šī gada martā sniedza skaidrojumu Veselības ministrijai un Vakcinācijas birojam par spēkā esošajām valsts valodas lietošanas normām valsts iestāžu saziņā ar iedzīvotājiem, piedāvājot palīdzību efektīvas un tiesiskajam regulējumam atbilstošas informatīvās kampaņas izveidē. Diemžēl šis piedāvājums nerada atsaucību, un atkārtoti tika izvirzīta ideja par divvalodu vēstulēm katrai mājsaimniecībai.

Valsts valodas centrs aicina institūcijas rast iespējas pilnvērtīgi izmantot spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, sniedzot sabiedrības informēšanai paredzētu informāciju.