Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu Valsts valodas centrs (turpmāk– centrs) informē, ka  centrā saņemtā trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātā tika konstatēti Valsts valodas likuma normu pārkāpumi valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (turpmāk– teātris).

Centrs veica pārbaudi teātrī, kuras rezultātā konstatēja, ka vairāki no pārbaudāmajiem teātra darbiniekiem valsts valodu nelieto atbilstoši amata un profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajam līmenim C1 (augstākā līmeņa 1. pakāpe).

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7. panta devīto daļu Valsts valodas centrs (turpmāk – centrs) informē, ka  centrā saņemtā trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātā tika konstatēts Valsts valodas likuma normu pārkāpums Liepājas Kompleksajā sporta skolā, reģ. Nr. 40900003343, juridiskā adrese Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 (turpmāk – skola).

Centrs veica pārbaudi skolā, kuras rezultātā konstatēja, ka viens no pārbaudāmajiem skolas darbiniekiem valsts valodu nelieto atbilstoši amata un profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajam līmenim. Tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.