MK Rīkojums nr. 151 - Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011.–
Kategorija
Citi