MK rīkojums Nr. 821 - Par valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" izveidi
Kategorija
Citi