MK rīkojums nr. 544 - Par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm 2
Kategorija
Citi