Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 3276 rezultāti
  MK instrukcija Nr. 1 - Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, nau
  Kategorija
  Citi
  MK Rīkojums nr. 151 - Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2011.–
  Kategorija
  Citi
  MK Rīkojums nr. 791 - Par Iekšējā audita padomes sastāvu
  Kategorija
  Citi
  MK instrukcija Nr. 5 - Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi
  Kategorija
  Citi
  Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam (ar grozījumiem līdz 22.03.2016.)
  Kategorija
  Citi
  MK instrukcija nr. 13 - Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apk
  Kategorija
  Citi
  MK Rīkojums Nr. 283 - Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma
  Kategorija
  Citi
  MK rīkojums Nr. 821 - Par valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" izveidi
  Kategorija
  Citi
  MK instrukcija Nr. 4 - Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu un projektu iekšējā
  Kategorija
  Citi
  MK rīkojums nr. 343 - Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam
  Kategorija
  Citi
  MK noteikumu projekts - Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšana
  Kategorija
  Citi
  MK Instrukcija nr. 4 - Kārtība, kādā izskata iesniegumu par atļauju saglabāt Latvijas vai citas vals
  Kategorija
  Citi
  MK Rīkojums nr. 541 - Par Rīcības plānu Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pa
  Kategorija
  Citi
  MK rīkojums nr. 544 - Par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēm 2
  Kategorija
  Citi