VALODAS LIETOJUMS PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJĀ

Valsts valodas lietojums attiecināms tikai uz apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju un apmaksātiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kas izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 2024. gada 8. jūnijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācija veicama valsts valodā

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio un televīzijas programmās, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, periodiskajos izdevumos (laikrakstos un žurnālos), biļetenos, grāmatās un citos iespiedtehnikā sagatavotos izdevumos un internetā apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli izvietojami un apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija veicama valsts valodā (tai skaitā latgaliešu rakstu valodā) vai lībiešu valodā.

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli var ietvert vai priekšvēlēšanu aģitācija var tikt nodrošināta ar tulkojumu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās.

Apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli izvietojami un apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija veicama valsts valodā vai ar tulkojumu Eiropas Savienības oficiālajās valodās:

 • elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio un televīzijas programmās;
 • publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās;
 • periodiskajos izdevumos (laikrakstos un žurnālos);
 • biļetenos, grāmatās un citos iespiedtehnikā sagatavotos izdevumos;
 • internetā.

Eiropas Savienības 24 oficiālās valodas:

angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru.

Valodu lietošanas kārtība priekšvēlēšanu aģitācijā

 1. valsts valoda (tai skaitā latgaliešu rakstu valoda) vai lībiešu valoda lietojama prioritāri;
 2. papildus var tikt nodrošināts tulkojums Eiropas Savienības oficiālajās valodās;
 3. iekļaujama norāde par izmantotajām valodām.

Formas un satura prasības

Valsts valodas (tai skaitā latgaliešu rakstu valodas) vai lībiešu valodas lietojums nedz audiāli, nedz vizuāli nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par saturu svešvalodā.

Kas ir priekšvēlēšanu aģitācija?

Priekšvēlēšanu aģitācija ir politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta reklamēšana plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu.

Priekšvēlēšanu aģitācija var būt jebkas ar aģitējoši informatīvu saturu: plakāti, izdales materiāli, bukleti, skrejlapas, publikācijas, raksti laikrakstos un žurnālos, intervijas, attēli, video internetā vai sociālajos medijos, uzstāšanās pasākumos u. tml.

Kas ir apmaksāta priekšvēlēšanu aģitācija?

Aģitācija, par kuru veikta samaksa – jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām par labu citai personai.

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periods

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 2024. gada 10. februāra līdz 8. jūnijam.

Priekšvēlēšanu aģitācijas normatīvais regulējums

 • Priekšvēlēšanu aģitācijas likums;
 • Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums;
 • Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums;
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums;
 • Reklāmas likums;
 • Katras pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulē aģitācijas izvietošanu vai aģitācijas veikšanas kārtību.

Kas veic priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību?

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) un Valsts valodas centrs.

KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos.

NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.

Valsts valodas centrs uzrauga valodas lietojumu priekšvēlēšanu aģitācijā.

Kur ziņot par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem valodas lietojuma jomā?

Par iespējamiem pārkāpumiem valodas lietojuma jomā aicinām ziņot Valsts valodas centram, zvanot uz tālruni 67331814, sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@vvc.gov.lv vai aizpildot elektronisko ziņojuma formu Valsts valodas centra tīmekļvietnē https://www.vvc.gov.lv.