Statuss:
Īstenošanā
eraf logo

Informācija par projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.
Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001
SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Īstenošanas laiks: 02.08.2019. – 01.12.2023.
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 3 499 978.63 EUR
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 974 981.83 EUR
Valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 524 996.80 EUR


Aktuālā informācija par projekta gaitu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē