1406

Civilās aviācijas aģentūra, Valsts valodas centrs, lidosta “Rīga”, Latvijas Gaisa satiksme, kā arī piloti, dispečeri un virszemes personāla pārstāvji no 2023. gada septembra līdz 2024. gada martam Civilās aviācijas aģentūras vadītajā darba grupā izstrādāja rokasgrāmatu “Latviešu aviācijas radiofrazeoloģija”. Šīs rokasgrāmatas primārais mērķis ir nodrošināt skaidru un nepārprotamu latviešu valodas aviācijas radiofrazeoloģiju, kuru izmantot Latvijas Republikas gaisa telpā gaiss–zeme radiosakaros. Rokasgrāmatā apkopota svarīgākā aviācijas frazeoloģija, kas balstīta uz vienotajiem Eiropas lidojumu noteikumiem (SERA), kā arī tajā apkopoti aviācijā visbiežāk lietotie termini.

“Latviešu aviācijas radiofrazeoloģija” pieejama elektroniski Civilās aviācijas aģentūras vietnē, kā arī Valsts valodas centra vietnes publikāciju katalogā.