Atzinibās raksts

Trešdien, 16. novembrī, valsts svētku un Tieslietu ministrijas 104. gadadienas priekšvakarā, svinīgā ceremonijā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs tieslietu nozares darbiniekiem pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā.

Ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību apbalvots Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos Arturs Krastiņš.

Ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu par godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā apbalvota Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja Anna Zahare, Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļas literārā redaktore Rūta Briede un Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta juriskonsults Ernests Grietens.