Tiesību aktu tulkošana
Pildspalvas uz galda

Valsts valodas centra vietnes sadaļā "Publikācijas" pieejama jaunākā "Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatas" redakcija, kā arī tagad publiski pieejama arī atjaunotā "Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata".

Abās rokasgrāmatās apkopoti visi aktuālie Valsts valodas centra norādījumi, kas galvenokārt paredzēti centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta darbiniekiem, kā arī centra tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem, taču arī citu iestāžu darbinieki un privātie tulkotāji, kas nodarbojas ar juridisko tekstu un tiesību aktu tulkošanu, šajās rokasgrāmatās var atrast noderīgus padomus, problēmu risinājumus un atsauces uz autoritatīviem avotiem. "Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatā" aprakstīta tiesību aktu tulkošana no svešvalodām latviešu valodā, savukārt "Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatā" apkopotas centra prasības Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanai angļu valodā.

Rokasgrāmatu pārskatīšanā un atjaunošanā piedalījās viss centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments, taču sevišķi daudz darba ieguldījušas departamenta tulkotājas Guna Krutova un Linda Sirmā, redaktore Rūta Briede un Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja Anna Zahare, terminoloģes Ieva Kraukle un Katrīna Erštiķe, kā arī tulkošanas projektu koordinatores Beāte Paula un Eva Kauliņa, kas rūpējās par rokasgrāmatu tehnisko noformējumu.

Abas rokasgrāmatas paredzēts periodiski atjaunot, tāpēc tās nebūs pieejamas drukātā formātā.