Akcijas
v

Akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot preču ražotājus un apkalpojošās sfēras uzņēmumus, kuri vislabāk atbilst apzīmējumam “latviešu valodai draudzīga vide” un kuri visprecīzāk ievēro Valsts valodas likuma un citu valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

Akcijas norises laiks ir no 2024. gada 2. maija līdz 30. oktobrim šādos posmos:

  • akcijas dalībnieku pieteikšana no 2024. gada 2. maija līdz 2. septembrim;
  • akcijas dalībnieku vērtēšana no 2024. gada 3. septembra līdz 30. septembrim;
  • akcijas noslēgums mēneša laikā pēc dalībnieku vērtēšanas beigām.

Ikviens preču ražotājs vai apkalpojošās sfēras uzņēmums akcijai var pieteikties pats, kā arī dalībniekus akcijai var pieteikt jebkurš sabiedrības loceklis un Valsts valodas centra vecākie inspektori.

Akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" pieteiktos pretendentus izvērtēs Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz Valodas kontroles departamenta vecāko inspektoru sastādītajiem pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem, kas skar valsts valodas lietojumu gan no uzņēmumu darbinieku puses, gan uzņēmuma publiski sniegtajā informācijā.

Pieteikt kandidātus akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" iespējams elektroniski sociālajos medijos Facebook vai X, sūtot uz e-pasta adresi pasts@vvc.gov.lv vai valodas.akcija@vvc.gov.lv vai aizpildot elektronisko ziņojuma formu centra tīmekļvietnē https://www.vvc.gov.lv, vai sūtot pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050.