Valsts valodas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – https://vvc.gov.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts valodas centra tīmekļa vietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

 • 4. Par iestādes kompetencē esošās informācijas ievietošanu iestādes oficiālajā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, kā arī par minētās informācijas saturu un aktualitāti atbild iestādes vadītājs. + neatbild iestādes vadītājs.
 • 5. Iestāde nodrošina oficiālās tīmekļvietnes pieejamību gan stacionārajās ierīcēs, gan mobilajās ierīcēs, pēc iespējas nodrošinot tīmekļvietnes pielāgošanos izmantotajai ierīcei. + daļēji, jo majaslapa nav optimizēta mobilajām ierīcēm (gaidam otro gadu uz vienotās tīmekļa vietnes platformu)
 • 6. Iestāde informāciju oficiālajā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē veido saturiski, strukturāli un vizuāli viegli saprotamu un uztveramu lietotājam. + daļēji, ierobežotas administrēšanas tehniskās iespējas.
 • 10. Oficiālās tīmekļvietnes veidošanā iestāde pēc iespējas izmanto valsts koplietošanas risinājumus. + Nav.
 • 11. Izstrādājot oficiālās tīmekļvietnes dizainu, ievēro valsts pārvaldes iestāžu vienoto vizuālo identitāti un valsts simbolu un to lietošanu regulējošo normatīvo aktu prasības. + iespēju robežās, mājaslapas tehnisko iespēju robežās.
 • 12. Ja iestāde oficiālās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes satura tulkošanai svešvalodās izmanto mašīntulkošanas risinājumu, tulkotajā teksta daļā sniedz pamanāmu norādi par mašīntulkošanas risinājuma izmantošanu. + nē.
 • 13. Iestāde oficiālo tīmekļvietni un mobilo lietotni veido, ievērojot lietotājorientētu projektēšanas pieeju, kurā ietvertas šādas prasības:
 • 13.1. projektēšanas pamatā ir precīzi formulēta izpratne par lietotājiem, uzdevumiem un vidēm; + nē
 • 13.2. lietotāji ir iesaistīti projektēšanas un izstrādes procesā; + nē
 • 13.3. projektēšanu virza un uzlabo uz lietotāju orientēta izvērtēšana; + nē
 • 13.4. process ir interaktīvs; + nē

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.01.2022. Izvērtēšanu veica Renārs Bērzājs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Iesniegums, zvanīt un e-pasts.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: Rihards.Versinins@VVC.GOV.LV

Tālrunis: +371 67334616

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir:

Dace Stūrmane, lietvede, +371 67331866, pasts@vvc.gov.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Tieslietu ministrija.

Mājaslapas nefunkcionēšanas gadījumā Tiesu namu aģentūra.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 24.01.2022.

Izvērtējums attiecas uz vietni pirms tās pārnākšanas uz Tīmekļvietņu vienoto platformu.

Šo paziņojumu apstiprināja Renārs Bērzājs Vecākais eksperts IT jautājumos.