Kontakti

Darbinieki

Madara Rēķe

Valodas kontroles departamenta vadītāja; direktora vietniece
madara.reke [at] vvc.gov.lv

Ernests Grietens

Juriskonsults
ernests.grietens [at] vvc.gov.lv

Valodas kontroles departaments ir patstāvīga Valsts valodas centra struktūrvienība, kas savu funkciju ietvaros īsteno valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā un veicina sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu.

Valodas kontroles departamenta galvenie uzdevumi:

  • veikt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā;
  • veikt pasākumus valsts valodas lietotāja tiesību un interešu aizsardzībai Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos;
  • sagatavot izskatīšanai un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un piemērot administratīvos sodus;
  • izskatīt iesniegumus saistībā ar normatīvo aktu uzraudzību valsts valodas lietošanas jomā;
  • kontrolēt pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās izpildi;
  • sagatavot atļaujas organizēt pasākumus bez tulkojuma valsts valodā;
  • organizēt dokumentu apriti un nodrošināt saraksti saistībā ar saņemtajām sūdzībām par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās;
  • nodrošināt Valsts valodas centra direktora pieņemto lēmumu par sūdzībām administratīvo pārkāpumu lietās savlaicīgu izskatīšanu, noformēšanu un izsūtīšanu;
  • sagatavot paskaidrojumus, apelācijas sūdzības un citus dokumentus tiesvedības procesā saistībā ar Valsts valodas centra direktora lēmumu pārsūdzēšanu.