Kontakti

Atrašanās vieta

Eksporta iela 6, Rīga

Darbinieki

Vilnis Kušķis

Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs
vilnis.kuskis [at] vvc.gov.lv

Ināra Kriškijāne

Vecākā inspektore Daugavpilī - Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads
inara.kriskijane [at] vvc.gov.lv

Rita Petrova

Vecākā inspektore Daugavpilī - Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads
rita.petrova [at] vvc.gov.lv

Aivars Jankovskis

Vecākais inspektors Daugavpilī - Daugavpils
aivars.jankovskis [at] vvc.gov.lv

Lolita Kovaļenko

Vecākā inspektore Rēzeknē - Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads
lolita.kovalenko [at] vvc.gov.lv

Guna Pūce

Vecākā inspektore Liepājā - Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads
guna.puce [at] vvc.gov.lv

Marija Stalidzāne

Vecākā inspektore Jēkabpilī - Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads
marija.stalidzane [at] vvc.gov.lv

Anta Kalviša

Vecākā inspektore Alūksnē - Alūksne; Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Varakļānu, Lubānas, Madonas un Smiltenes novads
anta.kalvisa [at] vvc.gov.lv