Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesniegumu par atļauju atbrīvot no tulkojuma nodrošināšanas valsts valodā pasākuma rīkotājs var iesniegt, ja:

  1. starptautiskā pasākuma dalībnieki ir vienojušies par citu darba valodu;
  2. nacionālās filoloģijas organizācijas rīko zinātniskus un kultūrizglītojošus pasākumus;
  3. tiek rīkoti tādi brīvdabas pasākumi, kuros tulkošanu nav iespējams tehniski nodrošināt.

Saņemt pakalpojumu