Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts valodas centrs sadarbībā ar centra Latgaliešu rakstu valodas apakškomisiju sniedz konsultācijas par latgaliešu rakstu valodas normām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Konsultācijas par latgaliešu rakstu valodas normām var saņemt:
  • telefoniski, zvanot uz tālruni +371 67334627*
  (*Maksa par sarunu tiek ieturēta atkarībā no klienta izvēlētā mobilā operatora un tarifa);
  • elektroniski:
  1) aizpildot konsultācijas pieprasījuma veidlapu Valsts valodas centra mājaslapā www.vvc.gov.lv;
  2) nosūtot jautājumu uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv;
  • ar pasta starpniecību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilde uz jautājumiem tiks sniegta, izmantojot to veidu, kuru izmantoja klients, iesniedzot jautājumu, vai arī klienta norādītajā veidā.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu