Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mobilā lietotne “Valodas draugs” sniedz iespēju sabiedrībai līdzdarboties Valsts valodas centra darbībā, ērti un ātri nosūtot ziņojumu par iespējamu valsts valodas pārkāpumu vai, tieši pretēji, uzslavējot latviešu valodai draudzīgu uzņēmumu, preses izdevumu vai mājaslapu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lejupielādējiet mobilo lietotni "Valodas draugs". Lejupielādējot un lietojot mobilo lietotni, nepieciešams interneta savienojums. Lietotājam jāsniedz piekrišana lietošanas noteikumiem un jāizvēlas autentifikācijas kontus - Google, Facebook vai Draugiem.lv. Lai nosūtītu ziņojumu, jāatver sadaļa "Jauns ziņojums".

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc ziņojuma nosūtīšanas lietotājs aktuālos ziņojumus var apskatīt sadaļā "Mani ziņojumi". Izmantojot lietotnes piedāvāto sarakstes iespēju ar Valsts valodas centru, lietotājs var nosūtīt papildu informāciju par ziņojumu. Tiklīdz Valsts valodas centra darbinieki veiks kādas darbības ziņojuma izskatīšanas gaitā, lietotājs par tām tiks informēts lietotnē. Ja ziņojums ir izskatīts un lieta atrisināta, sarakste konkrētā ziņojuma ietvaros tiks slēgta, un ziņojuma statuss tiks mainīts uz "Atrisināts".

Saņemt pakalpojumu