Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vairāk par tulkojumiem var uzzināt mājaslapas sadaļā "Tulkojumi". Valsts pārvaldes iestādes tulkojumus pieprasa atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija instrukcijai Nr. 4 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība".
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments veic latviešu valodā tulkoto Eiropas Savienības dokumentu projektu valodas un terminoloģijas ekspertīzi saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra instrukciju Nr. 15 
"Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtība". Ekspertīzi var pasūtīt valsts pārvaldes iestāde, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikumu".