Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts valodas centra izveidotā Kalendārvārdu ekspertu komisija nākamajā sasauktajā sēdē izvērtēs saņemtos personu iesniegumus un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem ieteiks jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā.
Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisija personvārdu kalendāra saraksta pārskatīšanu veic pēc pašu iniciatīvas un komisijas lēmums nav uzskatāms par administratīvo aktu Administratīvā procesa likuma skatījumā.

Saņemt pakalpojumu