Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts valodas centrs sadarbībā ar centra Latgaliešu rakstu valodas apakškomisiju sniedz konsultācijas par latgaliešu rakstu valodas normām. Jautājumus par latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības normām var iesniegt, rakstot uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv

Saņemt pakalpojumu