Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jaunu terminu izstrādei un terminoloģijas sakārtošanai tiek veidotas nozaru terminoloģijas darba grupas, kurās tiek iesaistīti nozares speciālisti, kvalificēti terminologi un valodnieki. Gadījumos, kad jauni termini ir vajadzīgi lietošanai tiesību aktos vai tiesību aktu tulkojumos, lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti kompetenti Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu un Eiropas Savienības iestāžu speciālisti.