Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iestādes kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu izskatīšanu. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, sekmējot latviešu valodas saglabāšanu un aizsardzību.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai iesniegtu Valsts valodas centram priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu (turpmāk tekstā – iesniegums), ir jānorāda vārds un uzvārds (privātpersonai) vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskai personai), adrese atbildes sniegšanai, vēlamais atbildes saņemšanas veids (elektroniski, pa pastu vai klātienē) un iesniedzēja paraksts.
    Pakalpojumu var atteikt, ja iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs, izaicinošs vai nav saprotams, vai rakstītājs nav identificējams (elektroniski atsūtīts iesniegums nav parakstīts ar e-parakstu).
    Iesniegumu var iesniegt arī mutiski, zvanot pa tālruni, vai anonīmi, bet šajā gadījumā netiks sniegta atbilde.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atbilde uz iesniegumu tiks nosūtīta klientam, izmantojot to kanālu, kuru klients izmantoja, iesniedzot iesniegumu, vai klienta norādītu saņemšanas kanālu.